WorldMap

Turkish For Foreigners

Turkish for Foreigners - Turkish Courses Izmir

(Turkish Version Below - Türkçe Açıklama Aşağıdadır)

Welcome to the Ege Lisan Turkish Computer and Language Course. Here at Ege Lisan you will learn all the spoken and grammar rules of the Turkish Language.

Unlike other standard methods, our Turkish course is based on the Direct Method which is focused on Turkish spoken and convsersation based learning. The Direct Method uniquely emphasises both listening and speaking skills by the use of visuals and realia to illustrate meaning. This process, consisting of 2 main levels (Elementary and Pre-intermediate), 8 stages and 84 main topics,  is proven to assist our students in improving their Turkish communication skills so that they can speak more quickly and fluently.

In the event that our canditate student has a basic level of Turkish, we conduct an extensive 164 question interative computerized Turkish placement test to ensure they are placed in the approrpriate level for optimal learning.

Once enrolled, a licenced fee-paid software program will be installed on your personal computer, laptop or netbook, so that you have the opportunity to take the digital course material with you. Our professional instructors will ask you to complete selected homework and practice sessions that will assist you in achieving the art of speaking the Turkish language fluently out-of-the-classroom. Once connected to the internet, our state-of-the-art interactive software will transmit the results of your completed homework and tasks to you, our management team, and your teacher for evaluation and the tacking of your individualized progress and success.

If you are searching for a unique interactive way of learning Turkish, the Ege Language and Computer Center is the right place for you!

ELEMENTARY (TEMEL SEVİYE)

1.KUR KONULARI

 1- İlk kelimeler
 2- Şimdiki zaman ve fiillere giriş
 3- Niteleme Sıfatları ve Ek Fiiller
 4- Sayılara Giriş
 5- Tekil Ve çoğul adlar ve şimdiki zaman
 6- Saatler ve sayılar
 7- Temel sorular ve yanıtları
 8- Yiyecek içecekler
 9- Giysiler
 10- Kim-ne-nerede-hangi soru kalıpları

 Genel Tekrar

2.KUR KONULARI

 11- Ad tümleci-Şimdiki zaman,İnsanlar ve hayvanlar-Durum Zarfları
 12- İnsanlar ve hayvanlar-Durum Zarfları
 13- Büyük ve küçük ad
 14- Biçim ve renkler-Karşılaştırma-Üstünlük
 15- Sağ ve sol-3. Tekil Şahıs
 16- Olumsuz eylemler
 17- Çoğul şahıslar
 18- Birkaç edat daha
 19- İnsan vücudu-Baş-El-Yüz-Ayak
 20- Şimdiki-Geçmiş ve Gelecek Zaman

 Genel Tekrar

3.KUR KONULARI

 21- İnsanları betimleyen sıfatlar
 22- Nicelik bildiren sıfatlar
 23- Giysiler,İçeride ve dışarıda durumları
 24- Renkler-Sayılar
 25- Gerçek ve gerçek olmayan – Hayvanlar
 26- Yaşamak ile ilgili durumlar
 27- Meslekler
 28- İnsan vücudu ve resimler
 29- Gece-Gündüz-Gün-Saat
 30- Kim-ne-nerede-hangi soru kalıplar

 Genel Tekrar

4.KUR KONULARI

 31- Soru ve cevap-Soru eki
 32- Kapalı-Açık-Yan yana-Düz-Bükük
 33- Yüze kadar sayılar
 34- İnsanlar ve konuşma
 35- Gitmek-Gelmek-Girmek-Çıkmak-Binmek-Uyumak
 36- Çeşitli eylemler-Ulaçlar
 37- Aile Fertleri
 38- Herkes-Birisi-Hiç kimse-Bir şey-Hiçbir şey
 39- Taşıtlarla ilgili eylemler
 40- İlgeç ve tümleçler

 Genel Tekrar

PREINTERMEDIATE (ORTA SEVİYE)

5.KUR KONULARI
 
 41- Matematiksel işlemler
 42- Belirsiz ad tamlaması
 43- Şimdiki-Geçmiş-Gelecek zaman 2
 44- Sayılar 2
 45- Dolaylı ve dolaysız tümleçler
 46- Sıcak ve soğuk durumları
 47- Cisimler
 48- Mobilya-Giysi ve müzik aletleri
 49- Biraz-Çok-Daha çok-Daha az
 50- İnsan hareketleri
 51- Birinci tekil ve çoğul şahıslar

 Genel Tekrar

6.KUR KONULARI

 52- Sahip olmak
 53- Şimdiki-Geçmiş-Gelecek Zaman
 54- İnsan Tasvirleri-İşaret sıfatları
 55- Birim ve takımlar
 56- Artık-ne-ne de-olumsuz fiil kalıpları
 57- Eylemler-şimdiki zaman
 58- Özel adlar
 59- Zamanlara genel bakış,
 60- Birim ve takımlar devamı
 61- Yalnız-kalabalık-Edilgen eylemler
 62- Meslekler 2
 
 Genel Tekrar

7.KUR KONULARI

 63- Adlarda yönelme ve çıkma
 64- Genellikle
 65- Mevsimler -2
 66- Hepsi-Bazı-Çoğu-Hiçbiri
 67- Hiçbiri-Her ikisi
 68- Şekiller-Yer ile ilgili ilgeçler
 69- Boş ve dolu
 70- Alt-Üst-Aşağı-Yukarı
 71- Eylemlere Devam
 72- Fiil Çekimi-Birinci tekil ve çoğul
 73- Hızlı-Yavaş

 Genel Tekrar

8.KUR KONULARI
 
 74- Sıra sayıları
 75- Olumlu ve olumsuz cümleler
 76- Benzemek-Hemen hemen hepsi
 77- Ülkeler ve coğrafyalar
 78- Sokak ve kaldırımlar
 79- Giysiler-Evcil hayvanlar
 80- Karşılaştırma-Üstünlük
 81- Yakınlık-Uzaklık
 82- İş yerleri-İlgeçler
 83- Yol tarifi-Nasıl gidilir
 84- Eylemlere devam

 Genel Tekrar

ELEMENTARY LEVEL

STAGE 1

 1 - Very first words
 2 - Present Continuous Tense and introductions to verbs
 3 – Complementary verbs and descriptive adjectives
 4 - Introduction of numbers
 5 - Singular and plural names and Present Cont. Tense
 6 - Hours and Numbers
 7 - Basic questions and answers
 8 - Food and Beverage
 9 - Clothes
 10 - Who-what-where question patterns

 General Review

STAGE 2

 11 - Objects-Present Continuous Tense, humans and animals-Status Adverb
 12 - People and animals- Status Adverb
 13 - First names and surnames
 14 - Forms and colors-comparison-Superlative
 15 - Right and left - 3rd Person Singular
 16 - Negative actions
 17 - Multiple subjects
 18 - A few prepositions, adjectives and more
 19 - Parts of the Body-Head-Hand-Face-foot
 20 - Present-Past and Future Tense

 General Review

STAGE 3

 21 - Adjectives describing people
 22 - Adjectives
 23 - Clothing, indoor and outdoor situations
 24 - Colors-Numbers
 25 - Real and unreal - Pets
 26 - Living conditions related to life
 27 – Positions and jobs
 28 - The human body and images
 29 - Day-Night and Hours
 30 - Who-what-where-what question patterns

 General Review

STAGE 4

 31 - Question and answer-question tags
 32 - Off-On-Flat-Adjacent-Side-Bend
 33 – Numbers up to hundred
 34 - People and speech
 35 – Come-go-going in-going out-ride-sleep
 36 - Various actions-Gerund
 37 - Family members
 38 - All-something-someone-no one-nothing
 39 - Actions related to the vehicles
 40 - Preposition and complement

 General Review

PREINTERMEDIATE (Preintermediate Level)

STAGE 5

 41 - Mathematical operations
 42 - Indefinite phrases
 43 - Present-Past-Future tense 2
 44 – Numbers part 2
 45 - Indirect and direct speech
 46 - Hot and cold conditions
 47 - Things-objects
 48 - Furniture-Clothes and musical instruments
 49 - A little-too-much-more less
 50 - Human movements
 51 - Singulars and plurals

 General Review

STAGE 6

 52 - To have
 53 - Present-Past-Future Tenses
 54 - Adjectives describing people-Pointing
 55 - Unit and accessories
 56 - Now-what-neither-nor negative verbs
 57 - Actions-present
 58 - Specific names
 59 - Overview of the tenses
 60 - Units and measurements and more
 61 - Single-crowded-passive actions
 62 – Jobs part 2
 
 General Review

STAGE 7

 63 – Diversions and names
 64 - Generally
 65 - Seasons -2
 66 - All-in-some-most-none
 67 - None of them-both of them
 68 - Shapes-location-related prepositions
 69 - Empty and full
 70 - Lower-Upper-Above-Below
 71 - Continue to the verbs
 72 – Paradigm-Singulars and plurals
 73 - Fast-Slow

 General Review

STAGE 8

 74 - Ordinal numbers
 75 - Positive and negative sentences
 76 – Almost, all of them-look like
 77 - Countries and geographies
 78 - Streets and sidewalks
 79 - Clothes-Pets
 80 - Comparison-Superlatives
 81 - Proximity-Distance
 82 - Business offices-Particles
 83 - Description of a place-How to get the road map-
 84 - Continue to the verbs

General Review

Yabancılar İçin Türkçe Dersleri

Yabancılara yönelik Türkçe kurslarımızda konuşma ve gramer ağırlıklı eğitim verilmektedir.

İzmir'deki merkezimizde yabancılar için düzenlenen Türkçe Kursları (Turkish For Foreigners - İzmir) “Temel Seviye”  ve "Orta Seviye” olmak üzere toplam 2 aşamadan oluşmaktadır. İzmir Türkçe Kurları için bu seviyelerden herhangi birinden başlanabilir.

Temel Türkçe bilgisine sahip katılımcılarımız 2 seviye, 8 kur ve 84 konudan oluşan 6 seçenekli interaktif seviye belirleme sınavına katılabilir ve seviyesine uygun bir sınıfa yerleştirilebilir.

Türkçe Kursundaki öğrenciler için (Turkish For Foreigners-İzmir) , her seviyede dil becerisini (Anlama, Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma) geliştirecek bir yön uygulanır; bu beceriler seviye içeriklerine uygun bir biçimde dil bilgileriyle pekiştirilir.

Yabancılar için Türkçe kursu (Turkish For Foreigners-İzmir) süresince küçük sınavlar uygulanır, kurs dönemi sonunda da genel değerlendirme sınavı yapılır.İlk Seviye, Orta Seviye, İleri Seviye kurslarını başarıyla bitiren yabancı öğrenciler, her seviye için ayrı olarak düzenlenmiş, kurum sertifikası alırlar.

Sınıflarımız  maksimum 12 kişiliktir.

VIP Konseptinde Türkçe Eğitim ve Disiplini

İzmir'de yabancılar için Türkçe konuşma kursunu Direk Metod farkı ile alın, Türkçenizle fark yaratın. İzmir yabancılar için Türkçe Kursu için Ege Lisan'a bugün ulaşın. Kurumumuzda Türkçe eğitimi standart kurslardan farklı olarak VIP konseptinde ve gruba özel verilmektedir.

1- Yabancı kursiyerimiz dilerse ücretsiz Türkçe seviye belirleme sınavına katılabilir. İnteraktif işletim sistemimiz 2 ana seviyede, 8 kur ve 84 sorudan oluşan 6 seçenekli bilgisayarlı sınav sistemimize katılabilir.

2- Yabancılar için Türkçe kursumuza kayıt olan her öğrencimiz için ders dışında kalan sürede lisans bedelleri ödenmiş interaktif ödev, egzersiz ve çalışma yapabilecekleri bir arayüz kurulur. Bunun için her kursiyerimizin rahatça kullabileceği internet bağlantısı olan tercihen yanında taşıyabilecekleri laptop ve netbook yoksa masaüstü bir bilgisayara sahip olması gereklidir.

3- Türkçe kurs öğretmenimizin ders dışında verdiği tüm interaktif ödev ve çalışmalar kursiyer tarafından bu platformlar üzerinde yapılır. Sistem, yapılan tüm sınav, egzersiz ve ödevlerin raporunu internet aracılığı ile bir kopyasını kendisine, bir kopyasını Ege Lisan ve Bilgisayar Merkezine, bir tanesini de öğretmenimize düzenli olarak gönderir. Böylece öğrencimizin gelişimi, yaptığı uygulama ve ödevler hem yönetim hem de öğretmen tarafından günü gününe takip edilir.

4- Üzerine düşen ödev ve görevleri serbest zamanında 3 kez yerine getirmeyen ya da devamsızlığı %15 barajını aşan öğrencimiz önce uyarılır, tekrarında bir sonraki eğitim programına kadar kaydı dondurulur. Üçüncü bir ihmal durumunda ise kursla ilişiği kesilir. Profesyonel eğitimciler olarak bu şekilde disiplinize bir ciddi çalışma hem kursiyerin hem de kurumumuzun yararına olduğunu savunuyor ve inanıyoruz.

İzmir'de yabancılar için Türkçe kursunu Direk Metod farkı ile alın, Türkçe'de fark yaratın.