WorldMap

Polonyaca - Lehçe

İzmir'de Lehçe - Polonyaca Kurs

Dünya üzerinde yaklaşık olarak 55 milyon insanın konuştuğu Polonya'nın resmi dili olan Lehçe, kendine özgü gramer yapısı ve telaffuzu ile farklılaşan ve diğerlerinden ayrılan bir dildir.

Polonya'nın Avrupa Birliği'ne girmesi ile birlikte yükselen bir değer haline gelen Lehçe, Türk turizmi açısından da önemli bir yer kaplamaktadır. 2009 verilerine göre Türkiye'ye 400.000 Polonyalı turist gelmekte ve turizm sektöründe Lehçe bilen personel ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır.

Hem turizm hem de AB üyeliği nedeni ile eğitim açısından önemli bir konumda olan Polonya ve Lehçe, günümüz ekonomi trendlerinin yükselen değerleridir.

Polonya dili öğrendikçe dünyayla iletişime geçin. Temel kelime bilgisi ve gerekli dilbilgisi yapısının temelini atın. Seyahat, alışveriş gibi sosyal etkileşimlerin tadını çıkarmak ve fikirlerinizi, görüşlerinizi paylaşmayı öğrenmek için Polonya dil becerilerinizi Direkt Metod ile geliştirin.

İzmir'de Polonyaca kursunu Direk Metod farkı ile alın, Polonyacanızla fark yaratın.

Polonya'ca öğrenme ipuçları

Polonya’ca Polonya’nın resmi dilidir. Polonya dilini ana dili olarak sayan 40 milyondan fazla Polonya dili konuşanı vardır. Polonya dili Avrupa Topluluğunun da resmi dillerinden biridir.

Polonya dili belli harflerin telaffuzunu belirtmek için işaret kullanır. BU işaretler :

˛ogonek  /bar  ´kreska ve˙kropka dır

Polonya dilinde pek çok eylem 2 fiil ile tanımlanır : bir  tanesi eylem bir yönde olduğunda ve diğeri eylem farklı yönlerde olduğu zaman.

Polonya dilinde isimler ve sıfatlar cümlede ya da kelime gruplarında nasıl kullanıldıklarına bağlı olarak değişir. Direct Method kelimelerdeki değişimleri fark etmenizi ve anlamını nasıl etkilediğini gösterir.

Polonya dilinde tekil isimler 3 gruba ayrılır : eril, dişil ve nötr. İsimin sonu ismin kategorisini etkiler.
Pek çok Polonya'ca fiili iki biçimdedir ; bir tanesi tamamlanmış eylemler için diğeri de devam etmekte olan eylemler için.

Öznesi olmayan cümleler görürseniz şaşırmayın. Direct Method size konuşan ya da konuşulmakta olan fiil biçimini fark etmenizi öğretir.

Polonya dili konuşan kişinin yaşına ve hitap edilen kişi ile olan ilişkisine bağlı olarak resmi ve gayri resmi hitap biçimlerine sahiptir.

Direkt Metod ile Polonyaca (Lehçe) Kurs ve Disiplini

İzmir'de Polonyaca (Lehçe) konuşma kursunu Direk Metod farkı ile alın, Polonyaca (Lehçe) dilinizle fark yaratın. İzmir Polonyaca (Lehçe) Kursu için Ege Lisan'a bugün ulaşın. Kurumumuzda Polonyaca (Lehçe) eğitimi standart kurslardan farklı olarak konuşma odaklı verilir.

Öğrencilerimize Özel Gelişmiş İnteraktif Seviye Belirleme Sınavı: Kursiyerimiz dilerse ücretsiz interaktif Polonyaca (Lehçe) seviye belirleme sınavına katılabilir. İnteraktif işletim sistemimiz 2 ana seviyede, 8 kur ve 84 sorudan oluşan 6 seçenekli bilgisayar destekli gelişmiş bir sınav sistemidir ve sadece Ege Lisan öğrencileri için özel hazırlanmıştır. Başka hiç bir eğitim kurumunda bulunmamaktadır. Sınav sonucunda öğrencimizin eksik olduğu konular tek tek saptanır ve kursumuzda bu eksikler giderilir. Seviye belirleme sınavı tüm öğrencilerimize ücretsiz yapılmaktadır.

izmir afganca, izmir almanca, izmir arapça, izmir çince, izmir danca, izmir danish, izmir dutch, izmir farsça, izmir filipince, izmir fransızca, izmir galce, izmir hollandaca, izmir ingilizce, izmir ispanyolca, izmir isveççe, izmir italyanca, izmir japonca, izmir korece, izmir latince, izmir lehçe, izmir NLP ile ingilizce, izmir polonyaca, izmir portekizce, izmir rusça, izmir swahili, izmir tagalog, izmir tayca, izmir vietnamca, izmir welsch, izmir yunanca kursKursunuzu Her Yere Yanınızda Götürün: Polonyaca (Lehçe) kursumuza kayıt olan her öğrencimiz için lisans bedelleri ödenmiş interaktif ödev, egzersiz ve çalışma yapabilecekleri bir arayüz kurulur. Bunun için her kursiyerimizin rahatça kullabileceği internet bağlantısı olan tercihen yanında taşıyabilecekleri laptop ve netbook yoksa masaüstü bir bilgisayara sahip olması gereklidir. Ege Lisan'da öğretmenlerimiz tarafından verilen eğitimin bir kopyası öğrencilerimize verilir. Böylece öğrencilerimiz kurs dışında da diledikleri zaman işyerinde, evde, tatilde ders tekrarı ve ödevleri yapma olanağı bulurlar, kurstan kopmazlar.

Kurs Devamlılığı ve Dijital Takip: Kurs öğretmenimizin ders dışında verdiği tüm interaktif ödev ve çalışmalar kursiyer tarafından bu platformlar üzerinde düzenli yapılır. Sistem, yapılan tüm sınav, egzersiz ve ödevlerin raporunu internet aracılığı ile bir kopyasını kursiyere, bir kopyasını Ege Lisan ve Bilgisayar Merkezine, bir tanesini de öğretmenimize düzenli olarak gönderir. Böylece öğrencimizin gelişimi, yaptığı uygulama ve ödevler hem yönetim hem de öğretmen tarafından günü gününe takip edilir.

Kurs Disiplini: Üzerine düşen ödev ve görevleri serbest zamanında 3 kez yerine getirmeyen ya da devamsızlığı %15 barajını aşan öğrencimiz önce uyarılır, tekrarında bir sonraki eğitim programına kadar kaydı dondurulur. Üçüncü bir ihmal durumunda ise kursla ilişiği kesilir. Profesyonel eğitimciler olarak bu şekilde disiplinize bir ciddi çalışma hem kursiyerin hem de kurumumuzun yararına olduğunu savunuyor ve inanıyoruz.

Ücretsiz Polonyaca (Lehçe) Seviye Belirleme

Belli bir Polonyaca (Lehçe) seviyesine sahip olan katılımcılarımız arzu ederlerse bilgisayar üzerinden 6 cevap seçenekli 84 sorudan oluşan interaktif seviye belirleme sınavına katılarak Polonyaca (Lehçe) seviyelerini ölçebilirler. Polonyaca (Lehçe) seviye belirleme sınavımız bedelsiz ve herkese açıktır. Ücretsiz Polonyaca (Lehçe) seviye belirleme sınavına katılmak için yabancı diller departmanımızdan randevu alabilirsiniz.

Polonyaca (Lehçe) Eğitim Programımız

Direkt metod farkı ile aşağıdaki ortak program çerçevesinde eğitim veriyoruz. Katılımcılarımız Polonyaca (Lehçe) kursuna kayıt olmadan önce kendi kişisel bilgisayarlarına lisans bedellerini ödediğimiz eğitim programını yüklüyor ve kurs haricinde hem işyerlerinde hem de evlerinde kendilerine verdiğimiz Polonyaca (Lehçe) alıştırma ve ödevlerini yapmalarını sağlıyoruz. Polonyaca (Lehçe) dil kursumuzda uyguladığımız eğitim programı, müfredat, kur ve konular aşağıdaki şekliyle işlenir. Her konu 1 ders saatinde öğrenciye sunulur. (Örneğin 84 konu = 84 ders saati)

ELEMENTARY (TEMEL SEVİYE)

1.KUR KONULARI

 1- İlk kelimeler
 2- Şimdiki zaman ve fiillere giriş
 3- Niteleme Sıfatları ve Ek Fiiller
 4- Sayılara Giriş
 5- Tekil Ve çoğul adlar ve şimdiki zaman
 6- Saatler ve sayılar
 7- Temel sorular ve yanıtları
 8- Yiyecek içecekler
 9- Giysiler
 10- Kim-ne-nerede-hangi soru kalıpları

 Genel Tekrar

2.KUR KONULARI

 11- Ad tümleci-Şimdiki zaman,İnsanlar ve hayvanlar-Durum Zarfları
 12- İnsanlar ve hayvanlar-Durum Zarfları
 13- Büyük ve küçük ad
 14- Biçim ve renkler-Karşılaştırma-Üstünlük
 15- Sağ ve sol-3. Tekil Şahıs
 16- Olumsuz eylemler
 17- Çoğul şahıslar
 18- Birkaç edat daha
 19- İnsan vücudu-Baş-El-Yüz-Ayak
 20- Şimdiki-Geçmiş ve Gelecek Zaman

 Genel Tekrar

3.KUR KONULARI

 21- İnsanları betimleyen sıfatlar
 22- Nicelik bildiren sıfatlar
 23- Giysiler,İçeride ve dışarıda durumları
 24- Renkler-Sayılar
 25- Gerçek ve gerçek olmayan – Hayvanlar
 26- Yaşamak ile ilgili durumlar
 27- Meslekler
 28- İnsan vücudu ve resimler
 29- Gece-Gündüz-Gün-Saat
 30- Kim-ne-nerede-hangi soru kalıplar

 Genel Tekrar

4.KUR KONULARI

 31- Soru ve cevap-Soru eki
 32- Kapalı-Açık-Yan yana-Düz-Bükük
 33- Yüze kadar sayılar
 34- İnsanlar ve konuşma
 35- Gitmek-Gelmek-Girmek-Çıkmak-Binmek-Uyumak
 36- Çeşitli eylemler-Ulaçlar
 37- Aile Fertleri
 38- Herkes-Birisi-Hiç kimse-Bir şey-Hiçbir şey
 39- Taşıtlarla ilgili eylemler
 40- İlgeç ve tümleçler

 Genel Tekrar

PREINTERMEDIATE (ORTA SEVİYE)

5.KUR KONULARI

 41- Matematiksel işlemler
 42- Belirsiz ad tamlaması
 43- Şimdiki-Geçmiş-Gelecek zaman 2
 44- Sayılar 2
 45- Dolaylı ve dolaysız tümleçler
 46- Sıcak ve soğuk durumları
 47- Cisimler
 48- Mobilya-Giysi ve müzik aletleri
 49- Biraz-Çok-Daha çok-Daha az
 50- İnsan hareketleri
 51- Birinci tekil ve çoğul şahıslar

 Genel Tekrar

6.KUR KONULARI

 52- Sahip olmak
 53- Şimdiki-Geçmiş-Gelecek Zaman
 54- İnsan Tasvirleri-İşaret sıfatları
 55- Birim ve takımlar
 56- Artık-ne-ne de-olumsuz fiil kalıpları
 57- Eylemler-şimdiki zaman
 58- Özel adlar
 59- Zamanlara genel bakış,
 60- Birim ve takımlar devamı
 61- Yalnız-kalabalık-Edilgen eylemler
 62- Meslekler 2
 
 Genel Tekrar

7.KUR KONULARI

 63- Adlarda yönelme ve çıkma
 64- Genellikle
 65- Mevsimler -2
 66- Hepsi-Bazı-Çoğu-Hiçbiri
 67- Hiçbiri-Her ikisi
 68- Şekiller-Yer ile ilgili ilgeçler
 69- Boş ve dolu
 70- Alt-Üst-Aşağı-Yukarı
 71- Eylemlere Devam
 72- Fiil Çekimi-Birinci tekil ve çoğul
 73- Hızlı-Yavaş

 Genel Tekrar

8.KUR KONULARI

 74- Sıra sayıları
 75- Olumlu ve olumsuz cümleler
 76- Benzemek-Hemen hemen hepsi
 77- Ülkeler ve coğrafyalar
 78- Sokak ve kaldırımlar
 79- Giysiler-Evcil hayvanlar
 80- Karşılaştırma-Üstünlük
 81- Yakınlık-Uzaklık
 82- İş yerleri-İlgeçler
 83- Yol tarifi-Nasıl gidilir
 84- Eylemlere devam

 Genel Tekrar ve kurs sonu

İzmir Polonyaca (Lehçe) Kurs Ücretleri / Fiyatları

Dil okulumuzda Polonyaca (Lehçe) kursunu özel ders konseptinde de vermekteyiz. Özel ders için sınıfta maksimum 3 kişi bulunmaktadır. 1 kişilik özel ders fiyatımız 100 TL olup, 2 kişilik mini grupta indirimle kişi başı 60 TL, 3 kişilik grupta indirimle kişi başı 50 TL olarak fiyatlandırılmaktadır. 1 ders saat süresi 60 dk'dır, Özel Polonyaca (Lehçe) derslerini dilediğiniz gün ve saatte ister işyerinizde isterseniz Polonyaca (Lehçe) dil kursumuzda alabilirsiniz. Özel derslerde az kişiyle eğitim verildiği için grup derslerinde belirtmiş olduğumuz 1 konu = 1 saat ilerleme hızından çok daha fazla hızlı gelişim sağlanmakta ve belirtilen hedefe daha kısa sürede ulaşılmaktadır.

Polonyaca eğitim materyallerini, Krakow, Varşova ve Polonya'nın diğer yerleşim birimlerinde bulunan partner dil okullarımızdan ve Barnes & Noble, Waterstones, Foyles gibi dünyaca ünlü kitap mağazalarından karşılıyor, direkt metod farkı ile öğrencilerimize Polonyaca konuşmayı öğretiyoruz. Bu sayede öğrencilerimizin yazılı ve sözel Lehçe iletişim becerilerilerini geliştiriyoruz. İzmir'deki Lehçe kursumuzda Lehçe eğitimi almayı düşünen katılımcılarımızın yabancı diller departmanımızdan randevu almaları gerekmektedir.